Pappila rakennus

Maaningan Wanha Pappila on alun perin toiminut pappilana ja kirkkoherranvirastona, jonka jälkeen koulurakennuksena, leirikeskuksena, sekä ollut harrasteteatterin ja Maaninka seuran käytössä. 

Pappilan historia, sijainti sekä rakennukset sisältävät monia Maaningan vaiheisiin ja kulttuurimaisemaan vaikuttaneita tekijöitä ja ajallisia kerroksia historiallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus.

Kaavoitus: Alueella on voimassa Maaninkajärven osayleiskaava. Kaavakartan mukaan ko. kiinteistön alueella on kaavamerkintä Y, joka tarkoittaa julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta, merkintä SR tarkoittaa suojeltavaa rakennusta sekä merkintä sr ja katkoviivainen ympyrä tarkoittavat maisemallisesti tärkeää piha piiriä.

Kulttuurihistoriallinen maaseutumaisema

Maaninkajärven ympäristö on luokiteltu kansallisesti kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi alueeksi. Kunnasta löytyy lukuisia muinaishautoja ja merkkejä varhaisesta asutuksesta.